Printen

Huiselijk Geweld

Samen het geweld stoppen

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld, onder andere kindermishandeling, partnergeweld en eergerelateerd geweld.

Uit de cijfers van Veilig Thuis blijkt dat er jaarlijkse een toename is van het aantal meldingen dat binnenkomt. Landelijk zijn er elk jaar 900.000 slachtoffers van huiselijk geweld waaronder 100.000 kinderen. De impact van huiselijk geweld op een kind is enorm en kan een leven lang doorwerken.

Naar elkaar omkijken

Veel mensen schamen zich. En trekken daarom niet aan de bel. Maar praten is het begin van een oplossing. Of je nu dader bent of slachtoffer. Samenwerken is heel belangrijk bij de signalering van huiselijk geweld. En natuurlijk naar elkaar omkijken en melding maken als je een vermoeden hebt dat er iets niet in orde is. Huiselijk geweld kan alleen stoppen met hulp van buitenaf.

Misschien is er bij jou in de omgeving een gezin waar sprake is van veel herrie of ruzie. Of er wordt gescholden, gedreigd, geslagen, psychische druk uitgeoefend of dingen verboden. Of je kent iemand die wel heel vaak verwondingen heeft en daar ongeloofwaardige verklaringen voor geeft. Of iemand die angstig, schrikachtig of depressief is. Dan kan het gaan om huiselijk geweld. Het is belangrijk dat je iets doet. Ook als je twijfelt.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Bel Veilig Thuis op 0800 - 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Vanuit het buitenland kun je bellen naar +31 703119007 (niet gratis). Meer informatie vind je op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Contact over Huiselijk Geweld