Printen

Maatjesproject Roosendaal

Samen is leuker dan alleen

‘Samen is leuker dan alleen’, dat is de gedachte achter het maatjesproject in Roosendaal. Een maatje kan op verschillende manieren iets betekenen. Het is iemand die tijd vrij maakt om te praten en leuke dingen te doen. Een maatje kan ook helpen om door een moeilijke periode heen te komen door te luisteren en begrip te tonen.

Netwerkmaatje

Soms kan het moeilijk zijn om de eigen sociale contacten (weer) op te starten of uit te breiden. De inzet van een netwerkmaatje kan hierbij helpen. Het netwerkmaatje is hier speciaal voor opgeleid en gaat samen met jou aan de slag om jouw sociale netwerk te versterken. Jij bepaalt het tempo en jouw wensen staan centraal.

Beweegmaatje

Een beweegmaatje moedigt je aan om in beweging te komen. Samen bekijken jullie welke beweegactiviteiten goed passen. Het doel is dat je na ongeveer 10 weken een activiteit gevonden hebt waarmee je in beweging blijft. Voor sommigen is dat een wandeling of een fietstochtje maken, weer anderen sluiten zich aan bij een sport- of wandelclub.

Mantelzorgmaatje

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een familielid, vriend of bekende die hulpbehoevend is. Deze zorg is intensief. Een mantelzorgmaatje is er om de mantelzorger te ontlasten. Het maatje kan tijd doorbrengen met de persoon voor wie wordt gezorgd en daarmee activiteiten ondernemen of simpelweg aanwezig zijn om gezelschap te houden.

Wil je weten wat een maatje voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Wonen+. Wonen+ is bereikbaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend

Contact met Maatjesproject Roosendaal