Printen

Onderwijsambassadeurs

Het bestrijden van onderwijsachterstand

Bergen op Zoom is rijk aan culturen, maar helaas zijn er ook veel kinderen met een onderwijsachterstand. Ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn of weinig kennis hebben van het onderwijssysteem in Nederland kunnen hun kind(eren) niet altijd voldoende ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld huiswerk, leerproblemen of onderwijs gerelateerde vragen. Bovendien is de drempel om in gesprek te gaan met school vaak hoog. Met het project Onderwijsambassadeurs zetten wij ons in voor de ouderbetrokkenheid op basisscholen.

Vergroten ouderbetrokkenheid

Onderwijsambassadeurs zijn ouders met kinderen op de basisschool. Zij organiseren activiteiten op school om de ouders meer te betrekken. Het gaat hierbij voornamelijk om ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn. De onderwijsambassadeurs organiseren bijvoorbeeld koffieochtenden met bepaalde thema’s. Ook is een bordspel ontwikkeld dat vragen bevat over het Nederlandse schoolsysteem, meertaligheid en kosten van levensonderhoud in Nederland. 

Lees ook het artikel op gelijke-kansen.nl.

Contact met de Onderwijsambassadeurs