Printen

Streetcoaches Bergen op Zoom

Een rolmodel voor jongeren

Om jongeren te bereiken moet je hen opzoeken op de plekken waar ze graag met elkaar zijn. Voor veel jongeren is dat op straat waar ze met vrienden chillen. De Streetcoaches in Bergen op Zoom zoeken hen op, gaan het gesprek aan en ondersteunen jongeren als dat nodig is. De inzet van de Streetcoaches draagt direct bij aan de leefbaarheid in de wijk.

Ze spreken de taal van jongeren

In de gemeente Bergen op Zoom zijn ruim honderd streetcoaches actief. Zij kennen de wijk en de jongeren die hier wonen omdat ze hier vaak zelf ook zijn opgegroeid. Het werk doen ze vrijwillig omdat ze graag een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in hun wijk. Vaak fungeren ze als een rolmodel waaraan jongeren zich optrekken. Ook ondersteunen ze hen bij hun opleiding of het vinden van werk.

De streetcoaches weten goed wat er speelt in de wijk ook als er problemen zijn. Ze gaan hier actief op af en met de jongeren en buurtbewoners in gesprek. Maar ze organiseren ook activiteiten, zoals sport- en spelmiddagen, koffieochtenden en het opruimen van zwerfafval. Daarnaast hebben ze een belangrijke rol bij de bestrijding van vuurwerkoverlast aan het einde van het jaar.

Contact met Streetcoaches Bergen op Zoom