Printen

T-Huis Bergen op Zoom

Dé ontmoetingsplek voor multiculturele senioren

In Bergen op Zoom wonen senioren met verschillende culturele achtergronden. Zij ontmoeten elkaar in het T-Huis. Een plek waar zij in hun eigen taal kunnen spreken, elkaar ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten.

Het T-Huis is er voor inwoners die:

  • Zich thuis voelen in een multiculturele omgeving
  • Zelfstandig wonen in de gemeente Bergen op Zoom
  • Behoefte hebben aan dagstructuur
  • Anderen willen ontmoeten
  • Deel willen nemen aan activiteiten in de buurt

Activiteiten

Het aanbod aan activiteiten is divers. Van handwerken tot bewegen, samen muziek luisteren, een spel spelen of gewoon een kopje koffie drinken. Op basis van jouw wensen en mogelijkheden bekijken we samen hoe we de activiteiten plezierig in kunnen vullen. Een actueel aanbod van de activiteiten is op te vragen via t-huis@wijzijn.nl.

Openingstijden en deelname

Maandag en donderdag van 9.00 - 13.00 uur. Deelname is gratis en zonder verwijzing.

Locatie

T-Huis
Huis van de Wijk
Piusplein 101, Bergen op Zoom

Contact met het T-Huis