Printen

Voor-elkaar-team

Maken de wijk gezonder, socialer en vitaler

In veel wijken in Roosendaal zijn vrijwilligers betrokken bij de Voor-elkaar-teams. Dit zijn kleine netwerken in de wijk. De vrijwilligers komen elke week bij elkaar en gaan samen op huisbezoek bij kwetsbare mensen. Ze hebben een luisterend oor en proberen er vooral te zijn voor mensen. Ze halen daarnaast vragen op en verwijzen door als dat nodig is. De Voor-elkaar-teams maken de wijk gezonder, socialer en vitaler.

Voor-elkaar-team

Elk team bestaat uit een opbouwwerker, een maatschappelijk werker, ervaringsdeskundigen en enthousiaste vrijwilligers.

Voor-elkaar-teams:

  • Bieden een luisterend oor
  • Stellen bewoners op hun gemak
  • Hebben tijd en aandacht
  • Activeren en empoweren
  • Signaleren
  • Delen actief hun kennis van het aanbod in de wijk/stad

Contact met het Voor-elkaar-team