Printen

VoorleesExpress

Samen voorlezen, praten en taalspelletjes doen

Heeft jouw zoon of dochter een taalachterstand? Vind je het zelf moeilijk om je kind te helpen met taal? Dan kan een vrijwilliger van de VoorleesExpress misschien helpen. Samen gaan jullie thuis voorlezen, praten en taalspelletjes doen. Een half jaar lang. Iedere week. Hoe meer taal een kind hoort, hoe sneller het leert. De VoorleesExpress is er voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar.

Taalondersteuning

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Je ontmoet elkaar thuis, ziet elkaar online of op een openbare plek.

Samen met ouders: Lezen en leren

De vrijwilliger gaat samen met de ouders lekker aan de slag met taal en (voor)lezen. Kinderen, maar ook ouders wennen zo aan voorlezen, boekjes, verhalen en spelletjes doen. Boeken moeten uiteindelijk een blijvende plek krijgen in het dagelijks leven van deze kinderen. Bijkomend effect is het betrekken van ouders en hun participatie in de samenleving bevorderen.

Word vrijwilliger of meld een gezin aan

Wil je meer informatie, een gezin aanmelden of heb je belangstelling om je als vrijwilliger in te zetten voor de VoorleesExpress? Neem contact op met de VoorleesExpress in jouw gemeente. 

Contact met de VoorleesExpress