Printen

Aandacht voor de mentale gezondheid

Van 22-28 mei vindt voor de eerste keer de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid plaats. Deze week is onderdeel van een bredere maatschappelijke beweging. Die beweging zorgt ervoor dat het ‘gewoon’ wordt dat we naar elkaar omkijken en oog hebben voor de mentale gezondheid van onszelf en van elkaar. Ook binnen WijZijn Traverse Groep is hier volop aandacht voor.

Bespreekbaar maken

We hechten veel waarde aan het bespreekbaar maken van dit onderwerp en het maakt een belangrijk onderdeel uit van onze aanpak vanuit Positieve Gezondheid. Tijdens de spreekuren in de wijk, maar ook vanuit het jongerenwerk, gaan we hierover met mensen in gesprek. Mentaal gezond zijn en blijven is niet altijd gemakkelijk. Door klachten tijdig te signaleren kunnen we op zoek gaan naar oplossingen om weer in balans te komen. Een goede mentale gezondheid zorgt er voor dat je positiever in het leven staat, minder stress ervaart en beter kan omgaan met tegenslagen in je werk of privéleven. 

Mentaal welzijn medewerkers

Het bespreekbaar maken van dit onderwerp doen we niet alleen extern, maar ook in onze interne organisatie. “In ons werk is het belangrijk dat we zelf gezond blijven, daarom hebben we veel aandacht voor het mentaal welzijn van onze medewerkers”, aldus HR Adviseur Saskia Knuijt en Opleidingsadviseur Odette Nuijten. “Binnen het WijZijn Leerhuis bieden we verschillende trainingen die hierop gericht zijn. Zo is er de training ‘Zelfmanagement met compassie’ waarmee medewerkers meer overzicht en grip krijgen op werk en privé. In september start de training ‘Blijf sterk in je werk’ voor medewerkers die ook een rol vervullen als mantelzorger. Ook zijn er plannen voor een Summer School zodat medewerkers in de zomermaanden kunnen investeren in zichzelf. Een ander mooi voorbeeld is de pilot van NatureBrings waar circa 30 medewerkers momenteel aan deelnemen. Een vitaliteitsprogramma waarbij medewerkers zich kunnen opladen en ondersteund worden in het terugbrengen naar hun natuurlijke staat van zijn.”

Weten wat er leeft

“Maar misschien wel het allerbelangrijker is dat we aandacht hebben voor wat er leeft bij medewerkers. Als er behoefte bestaat aan extra ondersteuning dan hebben we coaches in huis die in gesprek gaan met de medewerker. Aandacht voor mentale gezondheid is, wat ons betreft, een belangrijke voorwaarde voor elke organisatie, voor iedereen. Dat er nu een speciale week voor is, juichen we toe.”