Printen

Bergen op Zoom onderkent belang van sterke sociale basis

De bezuinigingen op de sociale basis in de gemeente Bergen op Zoom hebben grote impact op de gemeenschap. De urgentie en de noodzaak om het besluit terug te draaien, is de afgelopen maanden onder de aandacht gebracht met een brandbrief. Daarnaast hebben honderden inwoners hun steunbetuiging gegeven op de website www.wijzijnhetwaard.nl. Deze oproep heeft gehoor gevonden in de Bergse politiek. Tijdens de raadsvergadering op 28 maart 2024 is besloten om € 850.000,- vrij te maken om de directe nood, waaronder het terugdringen van de wachtlijsten, op te lossen. Daarmee heeft de gemeente een belangrijk stap gezet om de sociale basis te waarborgen. De concrete invulling wordt zo snel mogelijk uitgewerkt.

Brand blussen

Op donderdag 28 maart lagen maar liefst drie moties ter besluitvorming die alle drie zijn aangenomen. Naast de investering van € 850.000,- om de directe ‘brand te blussen’, heeft het College de opdracht gekregen op zoek te gaan naar een duurzame financiering voor het sociaal domein. Daarbij is er zowel aandacht voor het professionele Sociaal Werk, als ook de inzet van de vele vrijwilligers in Bergen op Zoom. WijZijn bedankt de Gemeenteraad en het College voor hun betrokkenheid en het mogelijk maken van de noodzakelijk middelen.

Dit geld is hard nodig

Bestuurder Ad van Rijen is tevreden over deze uitkomst. “De afgelopen maanden zijn er constructieve gesprekken gevoerd met de wethouders en heb ik samen met Marc van der Steen van Stadlander en Lex Staal van Sociaal werk Nederland een pleidooi gehouden voor de gemeenteraad. Het belang van directe ondersteuning van kwetsbare inwoners is onderkend. Het is mooi dat daar nu ook een investering tegenover staat. Dit geld is hard nodig en maakt het mogelijk om onze opdracht komend jaar uit te voeren. Daarnaast hebben we er vertrouwen in dat we samen komen tot structurele oplossingen zodat we de sociale basis in Bergen op Zoom in de toekomst goed kunnen borgen."

De stem van inwoners en partners

“We hebben ervaren hoe sterk de lokale verbinding is met onze partners, bewonersplatformen en inwoners. Samen hebben we een duidelijke boodschap afgegeven naar de gemeente. Dat maakt dat het gesprek hierover op gang is gekomen. Die stem van inwoners is daarin enorm belangrijk. Daarom blijft de website www.wijzijnhetwaard.nl in de lucht, als spreekbuis en online kanaal voor de mensen waar het om gaat”.

Met dank aan:
Thuiszorg West-Brabant (TWB), GGZ-WNB, Huisartsen Coöperatie West-Brabant, HuisartsenGroep Eendracht, Woningcorporatie Stadlander, Stichting Verenigde Wijkcentra, Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO) en MEE West-Brabant.

De organisaties die kosteloos invulling hebben gegeven aan de campagne Wijzijnhetwaard.nl: 
Ibizz, Altorffer Drukkerij, Nick Franken Fotografie, iVision en Scholtus Document Services.

En natuurlijk alle inwoners die hun steunbetuiging hebben gegeven of op een andere wijze hun stem hebben laten horen.