Printen

Convenant voor OGGZ partners

Het Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Team (OGGZ-team) in de regio West-Brabant West heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt in de ondersteuning van sociaal kwetsbare inwoners met psychische problemen, verslavingen en meervoudige uitdagingen op diverse levensgebieden. Het convenant voorziet in samenwerkingsafspraken en verantwoordelijkheid van deelnemende kernpartners en ook de rechts- en privacybescherming van de cliënten. Het convenant OGGZ wordt aangegaan met de kernpartners GGZ WNB, Novadic-Kentron, WijZijn Traverse Groep, Stichting Pameijer-Mozaïk en GGD West-Brabant.

In 2015 werd het OGGZ-team gelanceerd als een transformatie van de Maatschappelijk Steunsystemen (MaSS) in de regio. Het OGGZ-team is gepositioneerd in en gekoppeld aan het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) de Markiezaten. Het verzorgingsgebied omvat de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Rucphen, Woensdrecht en Steenbergen. Het OGGZ-team is een netwerk van (zorg)aanbieders die op allerlei levensgebieden van sociaal kwetsbare mensen een belangrijke rol spelen om de leefsituatie te verbeteren. Binnen het OGGZ-team werken hulpverleners vanuit de zorgen welzijnsorganisaties GGZ WNB, Novadic-Kentron, WijZijn Traverse Groep, Stichting Pameijer-Mozaïk en GGD West-Brabant samen met de politie.

Samenwerking formaliseren

In de jaren daarna groeide het aantal aanmeldingen voor het OGGZ aanzienlijk, waardoor de teams te maken kregen met overvolle caseloads en toenemende werkdruk. Dit leidde tot zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van de bemoeizorg. Om deze uitdagingen aan te gaan en de samenwerking tussen de betrokken partners te formaliseren is uiteindelijk besloten om een convenant op te stellen waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid, visie en afspraken van de netwerkpartners geregeld en verder geconcretiseerd werden.

Samenbrengen van expertises

Ad van Rijen, bestuurder WijZijn Traverse Groep: "De afgelopen jaren hebben we samen met de GGZ WNB, Novadic-Kentron, Stichting Pameijer-Mozaïk en de GGD West-Brabant op constructieve wijze invulling gegeven aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners in onze regio. Met dit convenant onderstrepen we het belang van deze gezamenlijke inzet om sociaal kwetsbare individuen te bereiken en passende zorg te bieden. Het is een bevestiging dat het samen brengen van de verschillende expertises van onze professionals van grote meerwaarde is om de verbinding te kunnen maken met die inwoners die deze zorg nodig hebben.

Outreachende benadering

Bemoeizorg, een assertieve en outreachende benadering, is de kernactiviteit van het OGGZ-team. Ze zetten zich in om zorgwekkende zorgmijders te bereiken en naar passende zorg te leiden. Het team is opgedeeld in twee subteams, Bergen op Zoom en Roosendaal, om de hulpverlening in de verschillende regio's te optimaliseren. Het team kijkt uit naar een verdere versterking van hun inzet en de verbetering van de zorg voor sociaal kwetsbare burgers in de regio West-Brabant West op basis van het convenant.