Printen

Feestelijke heropening van de Pastorie in Nispen

Op woensdag 28 februari opende wethouder Arwen van Gestel De Pastorie in Nispen. Een uniek woonconcept waarbij een leegstaand verpleeghuis is omgetoverd tot eigentijdse en innovatieve woonvorm. Alwel, de gemeente Roosendaal, Thuiszorg West-Brabant en WijZijn hebben hier gezamenlijk vorm aan gegeven.

Iedereen kan iets voor elkaar betekenen

In De Pastorie combineren we levensloopbestendig wonen met inzet van ondersteuning, zorg en mogelijkheid tot ontmoeting. Bewoners creëren onderling een gemeenschap op basis van wederkerigheid. Iedereen kan iets voor elkaar betekenen. Verder streven we ook naar een open gemeenschap voor Nispen waar inwoners elkaar ontmoeten en ondersteunen, en zo optimaal mogelijk in goede gezondheid oud kunnen worden.

Met de toenemende vergrijzing de komende jaren zullen steeds meer senioren thuis blijven wonen, de mogelijkheid tot ontmoeting en voldoende voorzieningen en ondersteuning in de directe omgeving zijn daarbij van groot belang. De Pastorie dient als een voorbeeld voor toekomstige woonvormen met ondersteuning en zorg. "Een zorgzame gemeenschap betekent samenleven van mensen met en zonder hulpvraag, elkaar versterken door hulp en ondersteuning. Dit concept verrijkt niet alleen de levens van de bewoners, maar versterkt de hele gemeenschap”, aldus bestuurder Ad van Rijen en gebiedsmanager Lianne Ribbens.

Appartementen

De Pastorie kent een mix van appartementen onder de sociale huurgrens en duurder. De appartementen zijn, op twee na, rolstoeltoegankelijk. De Pastorie beschikt over een lift. Thuiszorg West-Brabant levert zorg aan huis waar nodig. Bij de meeste appartementen is er een leeftijdsgrens van 55+. Inwoners van Nispen hebben voorrang. Dat geldt ook voor mensen met een verhuisadvies vanuit de Wmo.

Ontmoetingsruimte

In De Pastorie zit een gemeenschappelijke ruimte die beschikbaar komt als ontmoetingsruimte. Deze is er voor bewoners en voor alle inwoners van Nispen. Hier komen mensen bij elkaar om samen wat te eten en/of deel te nemen aan activiteiten. We werken nauw samen met het Dorpshuis Nisipa, haken aan bij de Stamtafel en andere activiteiten in Nispen. Bewoners en inwoners van Nispen worden ook betrokken bij de invulling van de ontmoetingsruimte.

Bekijk de reportage van Zuidwest tv