Printen

Jaarbeeld 2023

We kijken voortdurend vooruit, hebben ambities en zijn toekomstgericht. Maar soms is het ook goed om stil te staan en achterom te kijken. Welk spoor hebben we achtergelaten? In het jaarbeeld van 2023 is dat wat we doen.

En dat spoor leidt ons langs vele gemeenten, wijken, buurten en mensen. Verhalen die raken van Mariska, Carlo, Brenda, Marianne, Nadine, Loes, Margo, Judith, Arthur, Angela, Hanane, Melissa, Didier, Bruno, Maria, Monique, Toos, Piet, Mary, Jolanda, Gabriëlle, Odette, Ilona, Sharon, Corné en Esther. Mensen die dagelijks het verschil maken in het leven van een ander.  Dat is waar het bij Sociaal Werk om gaat.

Als organisatie hebben we een beweging op gang gebracht en een bijdrage geleverd aan een sterke sociale basis. We bleven ons verwonderen om van daaruit nieuwe mogelijkheden aan te dragen en kansen te zien. En hadden het lef om soms buiten de lijntjes te kleuren en datgene te doen wat nodig is voor inwoners in ons werkgebied. Samen hebben we veel mogelijk gemaakt en bouwen we aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Bekijk het Jaarbeeld van 2023