Printen

Kwaliteitskeurmerk Sterk Sociaal Werk laat zien waar we voor staan

De kwaliteit van de dienstverlening van WijZijn wordt tweejaarlijks getoetst door het Keurmerkinstituut. Op 3 oktober 2023 ontvingen we opnieuw het Kwaliteitskeurmerk van Sociaal Werk Nederland. Lieke Nefs is verantwoordelijk voor de Kwaliteit, Procesbeheer en Privacy. “Het hebben van het label draagt bij aan bewustwording; dit is waar we voor staan en daar zijn we trots op.”

Beheren, leren en faciliteren

Kwaliteit raakt eigenlijk alles in de organisatie. Het kwaliteitslabel dat we hebben is gebaseerd op drie pijlers; het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van onze dienstverlening op inwoners en de ontwikkeling van een faciliterende, lerende organisatie met een gezonde bedrijfsvoering en adequate besturing. Met het Kwaliteitslabel voldoen we aan de waarden en normen van de branche. Maar kwaliteit leveren is een doorlopend proces van leren en verbeteren. Het is dus niet alleen het onderhouden van de werkprocessen en het bijhouden van een kwaliteitshandboek. Kwaliteit gaat ook over vakmanschap en het aanbieden van de juiste tools waarmee onze professionals zich blijvend kunnen ontwikkelen. Zij zijn bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Het is belangrijk hen zo goed mogelijk te faciliteren zodat ze kunnen doen wat nodig is om inwoners in ons werkgebied te ondersteunen.”

Continu verbeterproces

“Binnen onze organisatie staat kwaliteit hoog op de agenda en wordt hier tijd voor vrijgemaakt. We hebben een intern auditorenteam bestaande uit negen collega’s die elke maand samenkomen om zaken, die betrekking hebben op kwaliteit, te toetsen en verbeteringen aan te dragen. Het is vanuit de branche geen voorwaarde om, naast de externe toetsing, ook intern hier iets voor in te richten. We hebben dat wel gedaan zodat we op die manier het kwaliteitsbeleid inbedden in de organisatie. Als adviseur beweeg ik mee met de organisatie en ontstaan er telkens weer nieuwe vraagstukken waarmee ik aan de slag ga. Het is een continu verbeterproces op alles.”

Certificeringstraject

“Het certificeringstraject zorgt ervoor dat medewerkers en vrijwilligers met elkaar in gesprek gaan over hoe het werk uitgevoerd wordt, of de klant daarmee geholpen is en hoe het nog beter kan. Het kwaliteitslabel is ontwikkeld op initiatief van branchevereniging Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden."

Foto: Lieke Nefs, adviseur Kwaliteit, Procesbeheer en Privacy