Printen

Mama Café Roosendaal in Burgerhout én Langdonk

Het Mama Café Roosendaal is een plek waar (jonge) ouders en opvoeders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Het Mama Café bestond al in de wijk Burgerhout en is per 7 september ook van start gegaan in Langdonk. Ouders en opvoeders zijn van harte welkom om een keer samen met hun kind(eren) te komen kijken.

Het Mama Café Roosendaal biedt een gastvrije omgeving waar ouders de gelegenheid hebben om informeel bijeen te komen, kennis en ervaringen te delen en steun te vinden bij elkaar. Dagmar Meyvis, jongerenwerker bij WijZijn, benadrukt het belang van deze plek: "Het is een plaats waar men niet alleen geniet van een kop koffie, maar ook waardevolle inzichten deelt en elkaar ondersteunt met vragen over de opvoeding. Het is een veilige omgeving waar kinderen kunnen spelen terwijl ouders in gesprek gaan met elkaar."

“We bieden een gevarieerd programma met activiteiten voor de kinderen, zoals knutselen, voorlezen en muziekactiviteiten. Tijdens de gesprekken met de ouders en opvoeders komt er een grote variatie aan onderwerpen voorbij, over bv. de ontwikkeling van het kind, gewoontes binnen gezinnen, het leren van talen, etc. Hoewel de naam doet vermoeden dat het café enkel voor moeders is bedoeld, benadrukken we dat vaders, grootouders en andere verzorgers eveneens welkom zijn. Het café streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te creëren waarin ouders met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.”

Het Mama Café Roosendaal is elke donderdag van 10.00 – 11.30 uur. In de oneven weken in het Jongeren Ontmoetingscentrum, Sint Josephstraat 14A in Roosendaal. In de even weken in de Broedplaats Langdonk, Lindenburg 84-86 in Roosendaal. Deelname is kosteloos en er is geen aanmelding vereist.

Voor meer informatie neem contact op via: mamacaferoosendaal@wijzijn.nl