Printen

Meer scheidingen na de zomervakantie

Hoe was jouw vakantie? Een vraag die in deze maanden veel gesteld wordt. Maar lang niet iedereen komt met een fijn gevoel terug van vakantie. Zo is bekend dat in deze periode relaties onder druk staan. Volgens onderzoek van TNO NIPO is het aantal scheidingsaanvragen in augustus en september twintig tot dertig procent hoger dan in de overige maanden. De zomervakantie is vaak het laatste duwtje. Aan het woord Sharon Stumpel, maatschappelijk werker in Bergen op Zoom.

“Als partners besluiten uit elkaar te gaan is er meestal al langer iets aan de hand. Bij één van de twee of bij beiden. Zoals verregaande irritaties, gevoelens van onvrede en het gevoel uit elkaar te groeien. Deze ontstaan niet van de één op de andere dag, maar geleidelijk aan. In de dagelijkse routine, met werk, schoolgaande kinderen en sociale afleiding, worden deze gevoelens gemakkelijker geparkeerd. Relatiekwesties worden ontweken, in de waan van de dag. Maar in de zomervakantie kunnen partners elkaar niet meer ontlopen. Ze zitten 24/7 op elkaars lip. Buiten de vertrouwde omgeving kan er ook nog eens van alles tegenvallen. De vakantielocatie is niet wat het leek, het regent, of er zijn andere teleurstellingen. Dan barst vaak de bom. Het is net dat laatste duwtje om de knoop door te hakken: we gaan uit elkaar.”

Oplossingsgerichte aanpak

“Relatieproblemen zorgen voor veel emoties en onzekerheid. Verdriet, boosheid, teleurstelling en (zelf)verwijt wisselen elkaar af. Soms hebben mensen het gevoel dat ze hebben gefaald. Als maatschappelijk werker ga ik met hen in gesprek zodat ze zelf tot een inzicht komen welke vervolgstap ze het beste kunnen zetten. Soms is één keer praten voldoende, soms zijn meer gesprekken nodig. Onze werkwijze is oplossingsgericht. Samen kijken we naar oplossingen die het best passend zijn in de situatie. Dat is voor iedereen anders. Het is belangrijk dat beide partners samen aan een oplossing willen werken. Veel mensen ervaren na afloop dat de communicatie met hun ex-partner is verbeterd. Ze hebben goede afspraken gemaakt over het ouderschap en de kinderen zitten beter in hun vel.”

Steunpunt Gezin en Scheiding Bergen op Zoom

In de gemeente Bergen op Zoom is er een Steunpunt Gezin en Scheiding. Inwoners kunnen met vragen terecht tijdens het inloopspreekuur, iedere dinsdag van 13.30-14.30 uur, bij Ontmoetingscentrum De Korenaere, Korenmarkt 7 in Bergen op Zoom. Daarnaast is het op dinsdag van 15.00-16.30 uur mogelijk om op afspraak te komen. Tijdens het inloopspreekuur kunnen inwoners vragen voorleggen aan een jeugdprofessional en/of een maatschappelijk werker. Het inloopspreekuur is gratis voor ouders uit de gemeente Bergen op Zoom die overwegen om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. Ook kinderen en andere betrokkenen zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom, T: 0164-299491 (bereikbaar tussen 9.00-13.00 uur) of mailen naar steunpuntgezinenscheiding@bergenopzoom.nl.  

Loop je vast in je relatie en heb je behoefte aan ondersteuning? De jeugdprofessionals en maatschappelijk werkers van WijZijn Traverse Groep zijn er voor jou.