Printen

Sociale Marktplaats zorgt voor verbinding in de wijk

In Roosendaal is er in elke wijk een Voor-elkaar-team. Dit zijn kleine netwerken waarin bewoners en sociaal werkers van WijZijn en Social Klus samenwerken. De Voor-elkaar-teams gaan, samen met de Sociaal Makelaars, meerdere keren per jaar deur-aan-deur langs bij bewoners in de wijk. Ze brengen daarbij de Sociale Marktplaats onder de aandacht. Hierbij komen vraag en aanbod samen van bewoners die ondersteuning zoeken of juist hulp willen bieden. Iedereen kan zo een bijdrage leveren aan de wijk.

Naar elkaar omkijken

“In de wijk is het is belangrijk om naar elkaar om te kijken. Zo creëren we samen een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. Deelname aan activiteiten in de wijk zorgen ervoor dat je nieuwe mensen ontmoet, je leert van anderen maar ook iets hebt om naar uit te kijken. Het hondje uitlaten van de buurvrouw, een boodschap doen of meegaan naar het ziekenhuis, het hoeft niet heel groots te zijn. Juist dit soort activiteiten zijn enorm waardevol voor mensen”, aldus Carlo van den Aarsen, opbouwwerker bij welzijnsorganisatie WijZijn.

Verbinden van bewoners

“Met de Sociale Marktplaats verbinden we bewoners in de wijk met elkaar”, aldus sociaal makelaar Denise Braat van Social Klus. “Soms is het contact, een praatje met iemand uit de buurt, al voldoende. Maar mensen kunnen elkaar ook helpen met kleine klusjes in de huis of tuin of bijvoorbeeld digitale zaken. Ook ontstaan er soms gezamenlijke initiatieven zoals een kookclub Het is leuk als mensen elkaar in de wijk weten te vinden. Het geeft veel voldoening en voorkomt ook dat mensen zich eenzaam voelen.”

Deelname Sociale Marktplaats

“We gaan meerdere keren per jaar met de Sociale Markplaats deur-aan-deur langs bij mensen in de wijk. We willen vooral het gesprek aan gaan. Welke hulpvragen zijn er en wie vindt het leuk en heeft tijd om iets te betekenen voor een ander? Als de bewoner niet thuis is, laten we een kaart achter met alle informatie. Dan kan iemand er alvast over nadenken en komen we andere keer terug. De reacties zijn vaak positief. We gaan voor het positieve gevoel in de wijk en zien dat veel mensen hier hun steentje aan willen bijdragen.”

Wil je ook van betekenis zijn in jouw wijk? Stuur dan een e-mail naar voorelkaarteamRSD@wijzijn.nl of bel Carlo van den Aarsen
M: 06 34 58 36 82.