Printen

Veruit de meeste mensen zijn blij met onze hulp

“Carmen Kamp is sociaal werker en maakt in Steenbergen deel uit van het Ernaartoe team. Soms duurt het dan ook even voordat mensen onze hulp accepteren. Toch zijn de mensen, in vrijwel de meeste gevallen, blij dat we bij ze hebben aangebeld.”

“Als we een signaal krijgen dat iemand hulp nodig heeft, bijvoorbeeld van een professional, van familie of buren, dan gaan we ernaar toe. We bellen letterlijk, onaangekondigd, aan. We proberen dan onze zorgen te bespreken en te kijken of iemand openstaat voor hulp. Het doel is uiteindelijk om mensen naar reguliere zorg te leiden."

Vertrouwen in een oplossing

In het afgelopen jaar heeft het Ernaartoe team ongeveer 151 inwoners bereikt, en hun eventuele gezinnen. “Een voorbeeld van wat we doen? In mei kregen we een melding over een alleenstaande moeder. Haar woning was ernstig vervuild. Ze vertoonde overduidelijk zorgmijdend gedrag, want de eerste drie maanden deed ze eenvoudigweg de deur niet open als ik aanbelde. Vervolgens heb ik drie weken lang gesprekken in de deuropening gevoerd. Toen pas had ze voldoende vertrouwen in een mogelijke oplossing. Die hebben we gevonden door in de eerste plaats haar woning volledig schoon te maken. Gelijktijdig hebben we haar psychologische hulp aangeboden om nare gebeurtenissen uit haar verleden een plaats te geven. Ze kreeg wekelijks begeleiding, waarbij er vanzelfsprekend ook oog was voor de kinderen. Het gaat nu zo goed dat de hulp steeds verder kan worden afgebouwd."

Ken jij ook iemand uit de gemeente Steenbergen die de hulp van het Ernaartoe team kan gebruiken? Neem dan contact op via T: 0167 - 750 850 of welzijn-stb@wijzijntraversegroep.nl