Printen

We zijn als organisatie klaar voor de toekomst

Om inwoners optimaal te ondersteunen, is het belangrijk dat bedrijfsprocessen goed ingericht zijn. Van huisvesting, ICT, kwaliteitscontrole, arbovoorzieningen tot dataverwerking en financieel management. Eldad Verhagen is, als manager Bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor dit proces. Samen met een enthousiast team van 10 gedreven professionals zorgt hij ervoor dat die basis op orde is. Ze zijn op zoek naar een ervaren collega die aan de slag gaat als Facilitair Coördinator.

In 2015 leerde Eldad de organisatie kennen. Eerst als interim-consultant AFAS en controller en later als manager Bedrijfsvoering. “Wat mij aansprak is de innovatieve werkwijze van de organisatie. Nog voordat de Coronapandemie uitbrak, werkten we al plaatsonafhankelijk en in de Cloud. Zowel op het gebied van ICT, als datagedreven werken, loopt de organisatie voorop. Zonder daarbij de kwaliteit van de dienstverlening uit het oog te verliezen. In 2019 ontvingen we het Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. Onlangs is dit label opnieuw afgegeven. Daar zijn we best trots op. We hebben als organisatie onze zaken goed voor elkaar.”

We zijn altijd in de buurt

“Om minder adhoc te werken en structureel processen goed in te richten hebben we de afgelopen jaar een visie en plan ontwikkeld voor de facilitaire dienstverlening. Onderdeel daarvan is een onderhoudsplan voor de 15 woonlocaties van de Maatschappelijke Opvang waaronder het herstelcentrum, de crisisopvang, woonbegeleiding en de locaties voor zwerfjongeren. Daarnaast zijn er nog 38 locaties in de wijk waarbij we veelal samenwerken met andere partners. Om inwoners laagdrempelig te bereiken zijn we, in ons werkgebied, eigenlijk altijd in de buurt.”

Vacature Facilitair Coördinator

“Met een variëteit aan locaties speelt er op het gebied van huisvesting genoeg. We zijn op zoek naar een coördinator die overziet wat er speelt, welke behoefte er is in het werkgebied en in gesprek gaat met onze professionals. Enerzijds om de vraag op te halen en te weten wat er speelt. Anderzijds ook om nieuwe kansen te signaleren waar we in de toekomst mogelijk op in kunnen spelen. Naast de interne sleutelpositie, ben je als Facilitair Coördinator ook de gesprekspartner voor leveranciers en geef je invulling aan het inkoopproces.

We zoeken een communicatieve en ervaren facilitair expert die zijn of haar expertise wil uitbreiden bij een organisatie waar volop ruimte is voor eigen initiatief en ideeën. Ben of ken je iemand die toe is aan een vervolgstap? Stuur een e-mail en ik neem contact met je op: eldad.verhagen@wijzijntraversegroep.nl.