Printen

WijZijn luidt de noodklok in Bergen op Zoom

WijZijn luidt, samen met acht partners, de noodklok. De bezuinigingen op de sociale basis in de gemeente Bergen op Zoom hebben grote gevolgen voor inwoners. Dinsdag 21 februari heeft de organisatie, samen met inwoners van verschillende bewonersplatforms en partners in de wijk, een brandbrief gestuurd aan de Gemeenteraad van Bergen op Zoom, de adviesraad Sociaal Domein en het College van Burgemeester en Wethouders.

Bezuinigingen op de sociale basis leidt tot complexe en schrijnende situaties. Vooral voor de meest kwetsbare inwoners: mensen zonder steunend netwerk of huis, soms met (forse) financiële problemen en geen perspectief. Jongeren die, zonder steun, kansloos zijn en gezinnen waar huiselijk geweld de dagelijkse realiteit is. Voor deze inwoners brengt de bezuiniging de fundamentele zekerheid van hun bestaan in gevaar.

Krimp van het sociaal werk

Met een cao-stijging van 15 procent heeft WijZijn te maken met fors hogere salariskosten. De gemeente verhoogt de subsidie over 2023 en 2024 niet om die extra kosten te dekken. “We moeten harde keuzes maken en staan met de rug tegen de muur. Het betekent een krimp van het sociaal werk over de volle breedte. Daarnaast heeft de gemeente een streep gezet door de extra inzet op het jongerenwerk en het Er-op-af-team”, aldus bestuurder Ad van Rijen.

Wachtlijsten

“We zien de wachtlijsten voor maatschappelijk werk toenemen van vier maanden in 2023 naar nu al meer dan zes maanden. Het gevolg is dat mensen langer met problemen rondlopen. Die worden complexer, waardoor de zorgvraag verder toeneemt. Dat betekent meer druk op onder meer de huisartsenzorg, ggz, verslavingszorg en jeugdzorg. Minder preventieve inzet in de wijk zorgt voor meer overlast, waardoor de leefbaarheid en ook de veiligheid in het gedrang komen.”

“We moeten met minder mensen hetzelfde of zelfs meer werk doen dan voorheen”, aldus Angela Musters van Inwonersondersteuning Bergen op Zoom. “We doen ons best om alle urgente gevallen te helpen, maar dat is lastig. We moeten een keuze maken wie we direct helpen en wie langer kan wachten. Maar eigenlijk kunnen ál deze mensen niet wachten.”

Preventieve en integrale aanpak

WijZijn, Thuiszorg West-Brabant (TWB), GGZ-WNB, Huisartsen Coöperatie West-Brabant, HuisartsenGroep Eendracht, Woningcorporatie Stadlander, Stichting Verenigde Wijkcentra, Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO), MEE West-Brabant en vertegenwoordigers van bewonersplatformen doen daarom een dringende oproep aan de gemeente. Zij maken zich zorgen over de consequenties van dit besluit en pleiten voor het versterken van de sociale basis, een preventieve en integrale aanpak in nauwe samenwerking met inwoners. Zoals ze ook gezamenlijk overeen zijn gekomen in het Regioplan West-Brabant West dat onlangs, ook door de gemeente Bergen op Zoom, is ondertekend. 

Publicaties

Brandbrief Bergen op Zoom

Lees de toelichting in BN De Stem:

Bekijk de uitgebreide reportage van Zuidwest TV waarbij inwoners en partners een toelichting geven.

Bekijk de nieuwsuitzending van Omroep Brabant en het artikel van Omroep Brabant.

Publicatie Sociaal Werk Nederland