Printen

Workshops brengt jongeren in Steenbergen samen

Het jongerenwerk is van onschatbare waarde voor het welzijn en de toekomst van jongeren. Door hen te ondersteunen en te stimuleren om talent te ontwikkelen, legt het jongerenwerk de basis voor veerkrachtige en betrokken volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. In de gemeente Steenbergen organiseerden de jongerenwerkers het afgelopen jaar verschillende workshops. De vraag van jongeren is daarbij leidend. Saman Karim is één van de jongerenwerkers en geeft een toelichting.

Leren van elkaar en ontdekken van talent

“Vanuit de jongeren zelf krijgen we veel input over wat zij graag willen doen. Dat is fijn, zo weten we wat aanspreekt. Voor de invulling huren we soms een professional in om de workshop te verzorgen zoals bij de workshop taarten versieren, kickboksen en schaatsen. Maar we geven ook zelf workshops bijvoorbeeld schilderen en salsa dansen. Veel jongeren vinden het fijn om samen met anderen te zijn en leuke dingen te doen. Ze leren van elkaar en ontdekken hun talent. Doordat jongeren in beeld komen met de activiteiten merken we dat sommigen in een sociaal isolement verkeren. Als ze dat willen, kunnen ze direct instromen bij Join-us. Dit zorgt ervoor dat ze sociaal sterker worden omdat ze met elkaar in contact worden gebracht. Deze zomer staan er twee toffe workshops gepland, we gaan suppen en van geplukte druiven sap en jam maken. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website of neem gewoon contact met ons op: www.wijzijnsteenbergen.nl/jeugd.

Het belang van jongerenwerk

Het jongerenwerk speelt een cruciale rol in de samenleving door zich specifiek te richten op de behoeften en ontwikkeling van jongeren.

Ondersteuning van positieve ontwikkeling
Jongerenwerk biedt een veilige en stimulerende omgeving waarin jongeren hun identiteit kunnen verkennen, vaardigheden kunnen ontwikkelen en positieve relaties kunnen opbouwen. Het biedt ondersteuning bij de overgang naar volwassenheid, waarbij jongeren leren omgaan met uitdagingen en kansen die ze tegenkomen.

Bevordering van participatie en burgerschap
Jongerenwerk moedigt jongeren aan om actief deel te nemen aan de samenleving en hun stem te laten horen. Het helpt hen om verantwoordelijke en betrokken burgers te worden, die actief bijdragen aan hun gemeenschap en zich inzetten voor maatschappelijke kwesties.

Voorkomen van risicogedrag
Door jongeren een zinvolle en positieve vrijetijdsbesteding te bieden, vermindert het jongerenwerk de kans op betrokkenheid bij risicogedrag, zoals drugsgebruik, criminaliteit en vroegtijdig schoolverlaten. Het biedt alternatieven en stimuleert gezonde keuzes en positieve levensstijl.

Creëren van sociale cohesie
Jongerenwerk brengt jongeren samen uit diverse achtergronden en bevordert sociale cohesie. Het biedt ruimte voor ontmoeting, uitwisseling van ideeën en het overbruggen van culturele en sociale verschillen. Hierdoor wordt begrip en respect gestimuleerd, wat bijdraagt aan een inclusieve samenleving.

Empowerment van jongeren
Jongerenwerk versterkt jongeren door hen te ondersteunen in het nemen van eigen beslissingen, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het vergroten van hun eigenwaarde. Het moedigt hen aan om hun talenten en passies te ontdekken en te benutten, waardoor ze in staat zijn om hun volledige potentieel te bereiken.