Printen

Samen bouwen
aan een inclusieve samenleving

Sterk sociaal werk

WijZijn een brede organisatie voor maatschappelijk welzijn, actief in tien gemeenten in West-Brabant en Tholen. Wij ondersteunen mensen in elke levensfase zodat ze in hun kracht komen te staan. Als verbindende schakel in de buurt, zijn we sterk verankerd in de samenleving en hebben we een goed inzicht in wat er leeft. Zo creëren we samen met inwoners duurzame oplossingen voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen.

De organisatie bestaat uit 200 professionals, meer dan 700 vrijwilligers en jaarlijks zo’n 30 stagiairs. We werken nauw samen met gemeenten en partners in de regio. Samen bouwen we aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Waar we voor staan

Waar we voor staan

Missie

We zien elk mens als uniek individu,
versterken het eigen kunnen
en geloven in de kracht van samen.
Want iedereen is van betekenis.

Visie

WijZijn een ambitieuze organisatie die het welzijnswerk binnen ons werkgebied vernieuwt en verbetert. We zoeken de samenwerking op en durven buiten de bestaande kaders te denken en te handelen. We spelen in op behoeften die we signaleren zodat inwoners optimaal worden ondersteund in situaties waar dat nodig is. Daarbij geloven we in de eigen kracht van elk individu om zelf de regie te voeren over het leven. We staan met beide benen op de grond, doen wat we beloven en zijn er van overtuigd dat er samen meer mogelijk is.

Onze kernwaarden

Kernwaarden

Mensgedreven
We stellen het individu centraal en leveren maatwerk dat aansluit bij de behoeften van individuen en groepen binnen de samenleving.
 

Verwondering
We staan open voor nieuwe perspectieven en onderzoeken vraagstukken met nieuwsgierigheid naar achtergronden en oorzaken.
 

Creatief
We omarmen vernieuwende en creatieve ideeën om sociale problemen aan te pakken en denken buiten de gebaande paden.

 

Daadkrachtig
We zijn vastberaden, nemen initiatief en verantwoordelijkheid om sociale kwesties aan te pakken en dragen bij aan positieve oplossingen voor het individu en de samenleving als geheel.
Klantenraad

De leden van de klantenraad geven inwoners een stem waarmee we nog beter kunnen aansluiten bij hun behoefte. De leden behartigen de belangen door:

  • Advies en/of goedkeuring te geven over het beleid
  • Verbeterpunten aan de dragen
  • Te adviseren over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Ontwikkelingen kritisch te volgen
  • De achterban te informeren over actuele onderwerpen
Kwaliteit

Kwaliteit raakt eigenlijk alles in de organisatie. Het kwaliteitslabel dat we hebben is gebaseerd op drie pijlers; het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van onze dienstverlening op inwoners en de ontwikkeling van een faciliterende, lerende organisatie met een gezonde bedrijfsvoering en adequate besturing. Met het Kwaliteitslabel voldoen we aan de waarden en normen van de branche.

 

Organisatie

WijZijn is een Stichting en heeft een maatschappelijk doel. De organisatie bestaat uit een:

  • Raad van Toezicht
  • Raad van Bestuur
  • Management Team

 

Welkracht

WijZijn gelooft in een integrale benadering en we zijn ervan overtuigd dat de ondersteuning zoveel mogelijk geboden moet worden in de directe omgeving. Vanuit deze gedachte is Welkracht ontstaan.

Welkracht is een organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en behandelt mensen met een psychische kwetsbaarheid en verslavingsproblematiek die op meerdere levensgebieden uitdagingen ervaren. In de samenwerking met WijZijn wordt tevens ondersteuning geboden op het gebied van schuldhulpverlening, financiën, wonen en activiteiten. Juist door deze brede integrale aanpak, op meerdere fronten, zorgen we samen voor een duurzaam herstel.