Printen

Opvoeden & opgroeien

Met oprechte aandacht stimuleren we de ontwikkeling van talent

De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het belangrijk om in hen te investeren. Vooral als de situatie daarom vraagt. Bij opvoedvragen, een taalachterstand, de ontwikkeling van sociale vaardigheden of eenzaamheid.

Door aandacht te hebben voor dat wat er leeft bij kinderen en jongeren in de wijk, zetten we hen in hun kracht. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij hun leefwereld zodat de drempel om aan te sluiten klein is. Samen zetten we in op de ontwikkeling van hun talent zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

WijZijn er voor jou!

Bekijk de mogelijkheden in de buurt